АО пропонує комплекс юридичних послуг в галузі корпоративного права пов’язаних з реєстрацією та реорганізацією різних форм суб’єктів господарювання, розробкою установчих документів та внесенням до них змін.

Статистично доведено, що близько 70% усіх корпоративних спорів, які розглядаються господарськими судами, виникають у товариствах з обмеженою відповідальністю. Викликано це не лише тим, що в Україні зареєстровано понад півмільйона юридичних осіб зазначеної організаційно-правової форми. Основним джерелом таких конфліктів є нормативна неврегульованість, недосконалість формулювань положень нормативних актів, законодавчі колізії у зазначеній сфері. Відтак, якщо Ви працюєте в сфері бізнесу, обійтись без фахівця у корпоративних відносинах – практично неможливо.

Прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» потребує докорінного внесення змін у вже існуючі схеми корпоративного управління Ваших підприємств.

Перелік послуг

 • Надання консультацій з питань корпоративного права (участь у юридичній особі, збільшення/ зменшення розміру статутного капіталу, особливості голосування, порядку проведення загальних зборів, застосування безвідкличних довіреностей тощо);
 • Створення, реорганізація підприємств та усіх видів господарських товариств, внесення змін до установчих документів та відомостей, що містяться в ЄДР;
 • Розробка проектів установчих документів, положень про органи управління підприємства, проектів рішень органів управління підприємства, а також правовий аналіз вже існуючих положень і документів;
 • Представництво інтересів клієнтів з питань ліквідації юридичних осіб та всіх пов'язаних з ліквідацією процедур;
 • Підготовка і проведення зборів органів управління суб’єктів господарювання та представництво інтересів клієнта при їх проведенні;
 • Забезпечення корпоративної реструктуризації бізнесу (виділ, поділ, перетворення юридичних осіб тощо);
 • Представництво інтересів клієнта в судах з питань захисту корпоративних прав;
 • Розробка корпоративних договорів;
 • Забезпечення захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
 • Правовий супровід реєстрації об'єктів інтелектуальної власності (знаків для товарів і послуг, патентів та ін.);
 • Підготовка документів та правовий супровід з метою отримання ліцензій, документів дозвільного характеру;
 • Правова експертиза установчих документів суб’єктів господарювання, рішень статутних органів товариства, а також всіх видів діяльності суб’єкта господарювання на предмет наявності необхідних дозвільних документів.