Актуальність правового регулювання правових відносин пов’язаних з найманими працівниками полягає у їх прямому зв’язку з рівнем економічної ефективності зазначеного підприємства.

Трудові відносини сьогодні перебувають у постійній зміні. Впровадження нових способів ведення співпраці з працівником (шляхом укладення нових договорів – коворкінгу, аутсорсингу, аутстафінгу); наявності нових повноважень Державної інспекції праці, що, подекуди істотно впливають на діяльність підприємства, потребує комплексного юридичного супроводу з питань трудових відносин між працівником та роботодавцем.

АО володіє значним досвідом у сфері надання правових послуг з різних питань трудового права, а індивідуальний підхід до кожного клієнта забезпечить ефективне вирішення широкого кола конфліктних ситуацій. Захист інтересів як працівника, так і роботодавця є найвищим пріоритетом адвокатського об’єднання.

Перелік послуг

  • Надання консультацій з питань застосування норм трудового права;
  • Розробка проектів трудових договорів (контрактів), проектів колективних договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, різноманітних положень та посадових інструкцій;
  • Розробка договорів коворкінгу, аутстафінгу, аутсорсингу та інших цивільно-правових угод;
  • Представництво інтересів клієнтів при вирішенні трудових спорів у судовому порядку;
  • Правове забезпечення переведення працівників, скорочення штату, реструктуризації;
  • Надання правової допомоги при дисциплінарних провадженнях, страйках, взаємовідносинах з профспілкою і т. д.;
  • Комплексний супровід щодо працевлаштування іноземних громадян, включаючи отримання відповідного дозволу на застосування праці іноземців;
  • Комплексний захист інтересів працівників і роботодавців у трудових відносинах, зокрема, при їх встановленні та припиненні;
  • Розробка документів щодо питань кадрового обліку та охорони праці; розробка положень про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю.